Adatvédelmi szabályzat

A Revolution-GLB kft (Cégny. sz: 13-09-203197) („Revolution Watches” „mi,” „minket” vagy „a mi”) kezeli az Ön személyes adatait, amikor Ön ellátogat a Therevolutionwatches..com weboldalra, és igénybe veszi az oldalon nyújtott szolgáltatásokat, vagy termékeket vásárol. Arra törekszünk, hogy a látogatók és a vásárlók személyes adatainak kezelése tekintetében átláthatók legyünk, és ezért elfogadtuk ezt az adatvédelmi szabályzatot. Az alábbiakban információkat olvashat arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, miért tesszük ezt, mit használunk ehhez, és esetleg hogyan osztjuk meg azokat. A Daniel Wellington az Ön személyes adatainak kezelése tekintetében az adatkezelő.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?


Személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön a weboldalunkon (i) karórákat, kiegészítőket, óraszíjakat vagy egyéb árucikkeket vásárol, (ii) feliratkozik hírlevelekre, meghívókra és ajánlatokra, (iii) támogatást kér, illetve (iv) a weboldalunkat böngészi. Az ilyen személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási címét, fizetési adatait, IP-címét, a weboldalon tanúsított viselkedését, és egyéb információkat, amelyeket Ön önként ad meg nekünk.

CÉL, JOGALAP ÉS AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA


Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbi célokra és jogi indokok alapján használjuk fel. Személyes adatait nem használjuk fel olyan célokra, amelyek összeegyeztethetetlenek az alábbi célokkal. Továbbá, személyes adatait csak „Az adattárolás időtartama” szakaszban megadott időtartam alatt fogjuk felhasználni, amelyet követően a személyes adatait töröljük.

VÁSÁRLÁSOK


Az adatkezelés célja : Amikor Ön karórákat, kiegészítőket, óraszíjakat vagy más árucikkeket vásárol, személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy teljesíthessük az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket (lásd az Általános Szerződési Feltételeket). Vásárlási űrlapunk pontosan meghatározza, hogy milyen információkat kell megadnia nekünk annak érdekében, hogy mi teljesítsük az Ön vásárlását.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés (azaz a Felhasználási feltételek) teljesítéséhez szükséges.

Az adattárolás időtartama : Az Ön személyes adatait a szerződés időtartama (a kétéves garanciális időszakot is beleértve) alatt fogjuk kezelni, ezt követően személyes adatait töröljük. Az adattárolási időtartam az Ön számláján lévő pénzhiány miatti esetleges sikertelen vásárlásra is vonatkozik.

KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS


Az adatkezelés célja : Amikor Ön feliratkozik hírlevelekre, meghívókra és ajánlatokra (közvetlen üzletszerzés), akkor a személyes adatainak kezelése az Ön által igényelt szolgáltatás nyújtásához szükséges. Közvetlen üzletszerzési tevékenységünk a profilalkotáson alapul, ami azt jelenti, hogy bizonyos tényezők alapján testreszabjuk Önnek az általunk nyújtott információkat. A profilok összeállításához a következő személyes adatokat használjuk: a nem, a tartózkodási hely, a korábbi vásárlások, a weboldalunkon tanúsított viselkedés és/vagy az Ön korábbi viselkedése olyan esetben, amikor direktmarketing-anyagot kap tőlünk.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés a jó ügyfélkapcsolat fenntartásához fűződő jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges.

Az adattárolás időtartama : Ha Ön a kívülmaradást választja, vagy leiratkozik marketing-anyagainkról (a profilalkotást is beleértve), a továbbiakban már nem fogjuk az Ön személyes adatait kezelni. Amennyiben az adatok megőrzésének nincs más jogalapja (például érvényes vásárlási szerződés), ki is töröljük személyes adatait.

TÁMOGATÁS


Az adatkezelés célja : Ha Ön élő chaten vagy más támogatási csatornánkon keresztül kér támogatást, akkor azért dolgozzuk fel személyes adatait, hogy segítséget nyújthassunk Önnek az adott kérdésben

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés (azaz a Felhasználási feltételek) teljesítéséhez szükséges.

Az adattárolás időtartama : Az adott ügy végleges lezárását követő hat hónapon belül töröljük adatait.

FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ


Az adatkezelés célja : Ha Ön vásárlást kezdeményezett weboldalunkon, és ezzel kapcsolatban megadta e-mail címét, de a vásárlás utolsó lépését még nem fejezte be, akkor e-mailt küldünk Önnek, amely egy linket tartalmaz a bevásárlókosárához azzal a céllal, hogy emlékeztessük Önt a vásárlás befejezésére.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés a vásárlás befejezésére történő emlékeztetéshez fűződő jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges.

Az adattárolás időtartama : A fizetési emlékeztetőtől számított egy hónapon belül töröljük adatait, kivéve, ha az adatok megőrzésének más jogalapja is van (például érvényes vásárlási szerződés). A kívülmaradási opció a Support@therevolutionwatches.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel révén lehetséges .

BÖNGÉSZÉS


Az adatkezelés célja : Weboldalunk böngészése során személyes adatait weboldalunk fejlesztése érdekében, illetve marketing célokból kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés a weboldalunk fejlesztéséhez és új célcsoportok kereséséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges. Kérjük, olvasson tovább a „Cookiek” alatt.

Az adattárolás időtartama : Kérjük, olvasson tovább a „Cookiek” alatt.

CSALÁSMEGELŐZÉS


Az adatkezelés célja : Az Ön személyes adatainak kezelését kockázatelemzés, csalásmegelőzés és kockázatkezelés céljából végezzük.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés a csalások megelőzéséhez és a kockázatok kezeléséhez fűződő jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges.

Az adattárolás időtartama : Az e célból felhasznált személyes adatokat hat hónap után töröljük, kivéve, ha az adatai megőrzésének valamely más jogos érdeke áll fenn. Csalásmegelőzés miatt törölt vásárlás esetén személyes adatait a sikertelen vásárlás után két évvel töröljük.

Az adattárolás időtartama : Személyes adatait 30 napig kezeljük, kivéve, ha a törvények vagy jogszabályok az adatkezelés folytatására köteleznek minket. A személyes adatai ezután töröljük.

ANALYSIS OF DATA


Az adatkezelés célja : Az Ön személyes adatait összesített nyomkövetési adatok összeállítása (többek között a webhelyeink látogatók által történő használatának – például az oldalmegtekintések, a forgalomáramlások, a keresési kifejezések és a kattintások nyomon követésével történő – elemzése) érdekében kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja : Az adatkezelés az időbeli statisztikák létrehozásához fűződő jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges.

Az adattárolás időtartama : Minden nyomkövetési adatot – amennyiben ez technikailag lehetséges – anonimizálunk. Ha az Ön személyes adatait anonimizáltuk, úgy azok a hatályban lévő adatvédelmi törvények értelmében már nem tekinthetők személyes adatoknak. A kívülmaradás választása a support@therevolutionwatches.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétellel lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adattárolási időtartamok nem alkalmazhatók, amennyiben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok (például számviteli törvények) értelmében a Revolution Watches köteles (részben vagy egészben) megőrizni az Ön személyes adatait.

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


Kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akik azok kezelését a fent említett célokból végzik. Előfordulhat, hogy személyes adatait a cégcsoportunkon belüli vállalatokkal is meg kell osztanunk. Továbbá szükség lehet arra, hogy beszállítóink részére is lehetővé tegyük a hozzáférést az Ön személyes adataihoz, amikor azok a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat, főként az informatikai rendszerek támogatása és karbantartása, valamint tárolási szolgáltatások és marketingtevékenység terén. Az EU/EGT-n kívüli adattovábbítás az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik. A személyes adatok nemzetközi továbbítása (ideértve az EU/EGT-n kívüli csoportvállalatainknak és beszállítóinknak történő továbbításokat is) az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Az általános szerződési feltételek itt találhatók. Ezenkívül, az Egyesült Államokban működő beszállítóink részére történő adattovábbítások esetén az adatátvevő az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatóságának felügyelete alatt álló EU-USA adatvédelmi pajzs.

AZ ÖN JOGAI


Az alkalmazandó jogszabályok alapján Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférési jog : Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést. Kérésére személyes adatainak másolatát egy széles körben használt elektronikus formában megadjuk Önnek.

 • A helyesbítéshez való jog : Ön jogosult a helytelen személyes adatok helyesbítésére és a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : bizonyos körülmények között (beleértve a beleegyezése alapján történő feldolgozást is) Ön kérheti felhasználói adatainak törlését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak bizonyos feltételek mellett gyakorolható. Ezért a jog érvényesítésére tett kísérlet nem feltétlenül kíván részünkről intézkedést.

 • A tiltakozáshoz való jog : az Ön személyes adataival kapcsolatban általunk végzett, egyes adatkezelési tevékenységek – például a személyes adatainak jogos érdekeink alapján történő feldolgozása – tekintetében. A tiltakozáshoz való jog a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő feldolgozására is vonatkozik.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog : Ön bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jog csak bizonyos feltételek mellett gyakorolható. Ezért a jog érvényesítésére tett kísérlet nem feltétlenül kíván részünkről intézkedést.

 • Az adathordozhatósághoz való jog : Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (illetve, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa).

Végül, Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz, amely jelenleg a magyar Adatvédelmi Hatóságnál .

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu
COOKIEK


Az oldalunkon személyre szabott szolgáltatások nyújtására irányuló szemléletünk részeként cookie-kat használunk az Önre vonatkozó információk tárolásához és – időnként – nyomon követéséhez. A cookie egy olyan kis adatfájl, amelyet egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és amely a merevlemezen tárolódik, ami lehetővé teszi ugyanannak az weboldalnak a következő alkalommal történő könnyebb elérését. Például egy cookiet küldünk akkor is, amikor Ön a weboldalunkon regisztrál, hogy termékeket vagy információkat töltsön le. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatait cookiek tárolják, akkor a böngészőt beállíthatja úgy, hogy mindig értesítse Önt arról, hogy cookiet kap. Így minden alkalommal eldöntheti, hogy elfogadja-e a cookiet. A cookiek használata azonban szükséges lehet bizonyos funkciók biztosításához, és a cookiek elutasításának választása csökkentheti weboldalunk funkcionalitását. A böngészőnek pontos utasításokat kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy hogyan történik a cookiek elfogadásának ellenőrzése.

Az átláthatóság érdekében a weboldalunkon használt cookiekat az alábbiakban összegeztük.

BESZÁLLÍTÓ: RevolutioN Watches


 • A cookie típusa : Állandó

 • Cél : A cookiekról szóló értesítés, amely tárolja, hogy elfogadta-e az adatvédelmi és a cookiekra vonatkozó szabályzatot

 • Adattárolási idő : Állandó

 • Tárolt adatok : Igaz/Hamis

 • Megosztás : Nincs

BESZÁLLÍTÓ: Revolution Watches


 • A cookie típusa : Szolgáltatói (első fél)

 • Cél : Munkamenet- és kosárazonosítás

 • Adattárolási idő : Munkamenet

 • Tárolt adatok : Munkamenet- és kosárazonosító adatok

 • Megosztás : Nincs

BESZÁLLÍTÓ: RevolutioN Watches


 • A cookie típusa : Munkamenet

 • Cél : Munkamenet- és kosárazonosítás

 • Adattárolási idő : Ideiglenes (munkamenet) cookie

 • Tárolt adatok : Munkamenetazonosító

 • Megosztás : Nincs

BESZÁLLÍTÓ: GOOGLE


 • A cookie típusa : Harmadik fél

 • Cél : Teljesítmény és statisztikák

 • Adattárolási idő : Állandó

 • Tárolt adatok : Munkamenetazonosító, anonimizált IP, oldalstatisztikák

 • Megosztás : Va


  SUPPLIER: FACEBOOK


  • A cookie típusa : Harmadik fél

  • Cél : Marketing

  • Adattárolási idő : Állandó

  • Tárolt adatok : Munkamenetazonosító, oldalstatisztikák

  • Megosztás : Van


  ADATBIZTONSÁG


  Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük az adatvesztéstől, és megakadályozzuk, hogy azokhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. Az áltálunk megtett megfelelő biztonsági intézkedések magukba foglalják a biztonságos magánkapcsolatok megvalósítását, a nyomon követhetőséget, a katasztrófa utáni helyreállítást és a hozzáférési korlátozásokat. Rendszereink biztonságának és védelmének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk biztonsági szabályzatainkat és eljárásainkat.

  KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK


  Ha bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak kezelésével vagy a cookiek használatával kapcsolatban, illetve, ha a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján valamely jogára szeretne hivatkozni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: support@therevolutionwatches.com


  A WEBOLDAL ADATVÉDELMI POLITIKÁJÁBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK


  Amennyiben a személyes adatainak kezelésében vagy a cookiek használatában változások történnek, a weboldal adatvédelmi szabályzatát azonnal frissítjük, és közzétesszük azt ezen a weboldalon.

  Legutóbbi frissítés: 2019. június 12.